Image
Image
Image
Image

75 jaar vrijheid

In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Ook in gemeente Opmeer willen we hier aandacht aan schenken. In deze brief leest u hier meer over.

In het kader van 75 jaar bevrijding willen we van 30 april tot en met 5 mei 2020 een programma samenstellen voor alle inwoners van Opmeer. Van jong tot oud. Toneelvereniging Schakels, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Opmeer en Opmeer Actief trekken de kar. De komende maanden werken we hard om het programma verder in te vullen.

En daarbij hebben we ook de hulp van uw vereniging of organisatie nodig. Wat kunt en wilt u als vereniging bijdragen? Hoe vullen wij met elkaar 30 april tot met 5 mei 2020 in? Laat ons weten welke activiteit uw vereniging gaat u organiseren. Ook als u een activiteit organiseert, dat niet in de periode van 30 april tot en met 5 mei wordt georganiseerd, nodigen wij u van harte uit om dat te doen. Of als uw tijdens uw jaarlijkse evenement het thema 75 jaar vrijheid een plek gaat geven. Op die manier vieren we een jaar lang met elkaar dat we in vrijheid leven.

Wat wij als organisatiecomité willen doen is die initiatieven bundelen en faciliteren. Zodat iedereen van elkaar weet waar ze mee bezig zijn. En we zodoende tot een goede spreiding van activiteiten kunnen komen. Dan krijgt straks elk initiatief de aandacht die het verdient. Met als resultaat een respectvolle en feestelijke herdenking en viering van 75 jaar vrijheid in 2020.

Meld de plannen voor herdenkingsactiviteiten liefst voor 1 juli aanstaande via de aanmeldpagina. Wij geven dan nog voor deze zomer een voorlopig overzicht van de initiatieven die er zijn. Zo hebben initiatiefnemers voldoende tijd om activiteiten op elkaar af te stemmen of de krachten te bundelen.

Als organisatie kunt u ook aanhaken op de landelijke activiteiten. Op www.tweedewereldoorlog.nl/75-jaar-vrijheid/organisatoren/ leest u daar meer over. Op deze website vindt u ook informatie over subsidiemogelijkheden.

Vragen of wilt u meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail naar pbiere@opmeer.nl

Met vriendelijke groet,

SJJO

 

Opmeer Actief 

  

Toneelvereniging De Schakels

 

75 jaar vrijheid