Image
Image
Image
Image

Financieel

Indien u op de naam klikt, komt u op de website van de organisatie terecht.

Budget inwoner

Ervaart u als inwoner financieel een drempel om deel te nemen aan activiteiten, voor u zelf of uw kind? Er zijn verschillende organisaties die u daarbij kunnen helpen. Klik voor een overzicht hier.

Budget Opmeer Actief

Jaarlijks is € 4.000 beschikbaar voor het budget Opmeer Actief. Vrijwilligersorganisaties kunnen voor activiteiten, die passen binnen de gestelde kaders, een aanvraag indienen. Meer informatie en aanvraag indienen, klik hier.

Budget Jeugdparlement

Jaarlijks is € 4.000 beschikbaar voor het budget Jeugdparlement. Vrijwilligersorganisaties kunnen voor activiteiten, die passen binnen de gestelde kaders, een aanvraag indienen. Meer informatie en aanvraag indienen, klik hier.

Burgerinitiatief en Burgerinitiatief Groen

Inwoners van gemeente Opmeer kunnen een aanvraag indienen voor een burgerinitatief. Hiervoor zijn twee regelingen. Zie het menu in de rechterkolom.

Buurtbudget Muziek

Inwoners/vrijwilligersorganisaties uit gemeente Opmeer kunnen een bijdrage krijgen voor de organisatie van muzikale activiteiten gericht op de buurt/dorpskern. Meer informatie en aanvraag indienen, klik hier.

Crowdfunding - Het lukt ons

U hebt een idee om de kop van Noord-Holland bruisender te maken. Dit kan van alles zijn: een speelplek voor de kinderen uit de buurt, extra attributen voor de sportvereniging, een wekelijkse leesclub voor alleenstaande ouderen. 'Het lukt ons' vindt het belangrijk dat het niet alleen een idee blijft. Daarom helpt 'Het lukt ons' u, om uw idee bekend te maken en uw netwerk in te zetten.

'Het lukt ons' is een samenwerkingsverband van vrijwilligerspunt, de Westfriese en Schager Uitdaging en acht gemeenten in de regio. 'Het lukt ons' kijkt altijd of u een bijdrage van deze organisties kunt krijgen en werkt samen met de fondsen van de Rabobank en Univé. Zo heeft u al meteen een deel van het geld binnen en wordt het campagnevoeren makkelijker.

'Het lukt ons' en vrijwilligers van Opmeer Actief helpen u om van uw campagne een succes te maken.