Image
Image
Image
Image

Financieel

Indien u op de naam klikt, komt u op de website van de organisatie terecht.

Budget inwoner

Ervaart u als inwoner financieel een drempel om deel te nemen aan activiteiten, voor u zelf of uw kind? Er zijn verschillende organisaties die u daarbij kunnen helpen. Klik voor een overzicht hier.

Budget Opmeer Actief

Vrijwilligersorganisaties kunnen voor activiteiten, die passen binnen de gestelde kaders, een aanvraag indienen voor het budget Opmeer Actief. Meer informatie en aanvraag indienen, klik hier.

Burgerinitiatief en Burgerinitiatief Groen

Inwoners van gemeente Opmeer kunnen een aanvraag indienen voor een burgerinitatief. Hiervoor zijn twee regelingen. Zie het menu in de rechterkolom.

Buurtbudget Muziek

Inwoners/vrijwilligersorganisaties uit gemeente Opmeer kunnen een bijdrage krijgen voor de organisatie van muzikale activiteiten gericht op de buurt/dorpskern. Meer informatie en aanvraag indienen, klik hier.

 

LET OP DAT U DE AANVRAAG VOOR EEN BIJDRAGE TIJDIG EN COMPLEET INDIENT!

Dit is 6 weken voor aanvang van de activiteit.