Image
Image
Image
Image

Budget inwoner

Indien u op de naam klikt, komt u op de website van de organisatie terecht.

Bereken uw recht

Rondkomen met weinig geld? Dat valt soms niet mee. Lang niet iedereen weet dat er in Nederland verschillende regelingen zijn, waar mensen met een laag inkomen aanspraak op kunnen maken. Op berekenuwrecht.nl van het Nibud en Stimulansz kunt u zelf, binnen 5 á 10 minuten, kosteloos en anoniem uitrekenen of u voor bepaalde landelijke regelingen in aanmerking komt.

Doe Mee-fonds

De gemeente Opmeer heeft een Doe Mee-fonds. Met het Doe Mee-fonds komen sociale, sportieve en culturele activiteiten vanuit de bijzondere bijstand voor een vergoeding in aanmerking. Ook kosten van schoolactiviteiten worden vergoed. Het Doe Mee-fonds is een vorm van bijzondere bijstand. Hebt u een inkomen tot 120% van het minimuminkomen en een bescheiden vermogen dan kunt u daarvoor in aanmerking komen. Is uw inkomen iets hoger dan komt u misschien voor een gedeelte van de bijdrage in aanmerking.

Muziekles in Opmeer

Kinderen tot en met 14 jaar die wonen in Opmeer kunnen gedurende twee jaar muziekles krijgen voor een gereduceerd tarief van € 125 per jaar. De lessen worden gegeven door zelfstandige docenten. Meer informatie over inschrijving en voorwaarden klik hier.

Stichting Leergeld West-Friesland

Stichting Leergeld West-Friesland richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale fnanciële middelen. Het biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging.

Stichting Kerstactie Westfriesland

Stichting Kerstactie Westfriesland maakt gezinnen uit Westfriesland, die tegen de armoedegrens aan leven of afhankelijk zijn van de voedselbank, blij door hen rond de feestdagen een (kerst)levensmiddelenpakket aan te bieden.

Stichting Samen

De ‘Stichting Samen’ heeft als doel dat alle jeugd en jongeren kunnen deelnemen aan projecten georganiseerd door het Jeugd en Jongerenwerk. Indien er jeugd en jongeren door financiële omstandigheden niet kunnen deelnemen dan zal de ‘Stichting Samen’ hier mogelijk een financiële ondersteuning geven. Naast projecten van het Jeugd en Jongerenwerk kan ook ondersteuning worden gegeven voor andere initiatieven op sociaal en cultureel gebied in de gemeente Opmeer. Tevens ondersteunt de ‘Stichting Samen’ nieuwe projecten bedoeld voor Jeugd en Jongeren in de Gemeente Opmeer indien deze onvoldoende geld hebben om een start te krijgen.

Extra budget vanuit Stichting Samen beschikbaar

Vanwege extra budget dat de gemeente Opmeer in 2017 ontvangt en samenwerking die de gemeente voor de besteding hiervan met Stichting Samen is aangegaan zijn er extra mogelijkheden om kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag besteedbaar inkomen te ondersteunen. Zo kan Stichting Samen ondersteuning bieden wanneer vanwege financiële redenen het behalen van zwemdiploma B, de aanschaf van een kleding of een fiets, een uitje of het vieren van Sinterklaas of een verjaardag voor kinderen erg lastig of niet mogelijk is.

Voor een totaaloverizcht van regelingen voor armoedebestrijding kinderen, klik hier.

Stichting Taart voor Kids

Vanuit de Voedselbank krijgen kinderen een verjaardagsdoos, hierin zitten mini’s (mars / snickers etc.), een paar kleine cadeautjes, een pak zelf maak cake en een bus slagroom. Taart voor Kids sluit hierop aan met een mooie verse Slagroomtaart om hun verjaardag ook met familie te kunnen vieren. Met de nieuwe variant taart (geen fruit meer bovenop, maar snoep) hopen wij dat ze ook tijdens het vieren thuis wat extra’s hebben om uit te delen.

Voedselbank West-Friesland

De Voedselbank West-Friesland helpt waar het echt nodig is. Zij zamelen voedsel in dat anders verloren gaat en zorgen ervoor dat het terecht komt bij de mensen die het ’t hardst nodig hebben. U kunt een aanvraag doen voor een voedselpakket. Daarnaast kunt u ook actief meehelpen: voedsel doneren, geld doneren of vrijwilliger worden.