Image
Image
Image
Image

Budget Jeugdparlement

Award Opmeer

Het Jeugdparlement bestaat uit een gemengde groep Award deelnemers, die de aanvragen ontvangen en deze bespreken tijdens de vergadering van het Jeugdparlement . Jaarlijks kan het Jeugdparlement in totaal € 4.000 aan organisaties beschikbaar stellen. Het Jeugdparlement komt 2 maal per jaar bijeen in Jongerencentrum Pardoes. Alle aanwezige Award deelnemers hebben stemrecht op deze avond.

Aanvraag

Een aanvraag moet voldoen aan de volgende bepalingen;

  • Het moet gaan om een nieuwe incidentele activiteit;
  • De activiteit moet betrekking hebben op de jongeren van 12 tot en met 17 jaar uit gemeente Opmeer;
  • De aangevraagde activiteit moet alcoholvrij zijn;
  • Een aanvraag dient 24 uur voor aanvang van de vergadering van het Jeugdparlement in bezit te zijn van de organisatie;
  • De aanvrager dient tijdens de vergadering aanwezig te zijn (18.00-20.00 uur), de aanvraag te presenteren en daarna beschikbaar te zijn voor vragen vanuit de zaal;
  • Na een toezegging van het Jeugdparlement dient de aanvrager een overeenkomst te tekenen;
  • Na een toezegging van het Jeugdparlement dient de aanvrager het Jeugdparlement in hun PR uit te dragen;
  • Na een toezegging van het Jeugdparlement is de aanvrager verplicht verslag uit te brengen tijdens de volgende vergadering van het Jeugdparlement. De activiteit dient daarom daarvoor plaats te vinden;
  • Het Jeugdparlement betaalt alleen nota’s en maakt geen geld over ter dekking van een activiteit.

Wie mogen er aanvragen?

Wie mogen er aanvragen? Alle organisaties binnen de gemeente Opmeer mogen een aanvraag doen, dus niet alleen projecten vanuit het jeugd en jongerenwerk, maar ook cultuur en sportorganisaties etc.. Een aanvraag kan men indienen via onderstaande startknop.

Vragen?

Vragen kunnen gericht worden aan het Jeugdparlement via jeugdparlementopmeer@gmail.com.