Image
Image
Image
Image

Budget Opmeer Actief

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie vanuit het ‘budget Opmeer Actief’

Het subsidiebeleid van gemeente Opmeer is van toepassing op het budget Opmeer Actief.

Lees hier meer over het beleid op basis waarvan u subsidie kunt aanvragen.

Aanvraag

De aanvraag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteit compleet ingediend te worden. Via onderstaande startknop kunt u de aanvraag indienen.

Logo/ naamsvermelding

Indien u subsidie ontvangt vanuit Opmeer Actief, dan dient u de naam en/of het logo van Opmeer Actief te vermelden in uw communicatie uitingen van de activiteit. Het logo kunt u downloaden via deze link.

Vragen?

Vragen kunnen gericht worden aan Opmeer Actief via info@opmeeractief.nl.