Image
Image
Image
Image

Burgerinitiatief

Indien een (groep) inwoner(s) een activiteit in de wijk wil gaan organiseren, dan kan daar een subsidie voor verleend worden indien de activiteit bijdraagt aan het:

  • Vergroten van de leefbaarheid van de wijk;
  • Bevorderen van de samen- en/of zelfredzaamheid van de inwoners in de wijk.

De subsidie bedraagt € 500 of € 250 en wordt eenmalig verstrekt. Verlening van de subsidie is afhankelijk van het beschikbare budget en de beoordeling van de activiteit.

Aanvraag

De aanvraag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteit compleet ingediend te worden. Via onderstaande startknop kunt u de aanvraag indienen.