Image
Image
Image
Image

Stimuleringsbijdrage

Voorstellen die voldoen aan de onderstaande criteria komen voor een stimuleringsbijdrage van € 100 in aanmerking:

  • Een gratis kennismakingsactiviteit die wordt georganiseerd bij de opstart van een nieuwe activiteit, die direct daarna financieel zelfstandig kan worden voortgezet.
  • Er wordt gebruik gemaakt van communicatiekanalen van Opmeer Actief (Website, persbestand, logo, promotiematerialen, etc.).

De bijdrage wordt eenmalig verstrekt. Verlening van de bijdrage is afhankelijk van het beschikbare budget en de beoordeling van de activiteit.

Aanvraag

De aanvraag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit ingediend te worden. Via onderstaande startknop kunt u de aanvraag indienen.