Image
Image
Image
Image

Inwoner

Heeft u als inwoner een (hulp)vraag? Onderstaand treft u een overzicht van organisaties die u zouden kunnen helpen.

Wilt u dat 1 van de opbouwwerkers u hierbij helpt, klik dan hier.

Indien u op de naam klikt, komt u op de website van de organisatie terecht.

Bibliotheek Opmeer

Bibliotheek Opmeer is onderdeel van de Westfriese Bibliotheken. De bibliotheek biedt een openbare schatkamer voor lezen, literatuur, cultuur en informatie. Onder de vele activiteiten valt het bieden van ondersteuning aan mensen met een taalachterstand.

De Zonnebloem

In de gemeente Opmeer zijn drie afdelingen van De Zonnebloem actief. De Zonnebloem wil het leven van mensen met een lichamelijke beperking en dat van haar vrijwilligers verrijken door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken.

KBO Opmeer - Spanbroek - Hoogwoud

Ouderen uit de hele gemeente Opmeer kunnen bij ouderenbond KBO Opmeer - Spanbroek - Hoogwoud terecht voor hulp en advies.

Leger des Heils

Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding. Met het brede zorgaanbod kan de organisatie bijna iedereen helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u mee naar zingeving en antwoord op levensvragen.

MEE & De Wering Steunpunt

MEE & De Wering Steunpunt is gericht op het versterken van de eigen kracht en het welbevinden van mensen in een kwetsbare situatie, onder andere door inzet van specialistische vrijwilligers, gespecialiseerd in informele zorg, ter ondersteuning van kwetsbare mensen en hun mantelzorgers (ook wel zorgvrijwilligers).

Nibud

Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut. De organisatie doet onderzoek naar en geeft voorlichting over de huishoudportemonnee, onder andere over studeren, bufferberekenaar, rondkomen met weinig geld, etc..

Raad en Daad Opmeer

Raad & Daad Opmeer bestaat uit vrijwilligers die zelfstandig wonende ouderen en mensen met beperkingen in de gemeente Opmeer willen helpen met adviezen en feitelijke hulp bij zaken waar ze zelf niet uit komen.

Samen sporten

Vindt u bewegen en/of sporten leuk, maar heeft u dat duwtje in de rug van een maatje of vindt u het samen gewoon leuker? Er zijn een aantal websites die u kunnen helpen met het vinden van een maatje: www.ikzoekeensportmaatje.nl, www.sportpartner.nl en www.beweegmaatje.nl.

Schuldhulpmaatje Westfriesland

Komt u niet meer uit met uw geld of heeft u schulden? SchuldHulpMaatje helpt! Een deskundige en betrouwbare
vrijwilliger helpt u graag weer op weg met uw geldzaken. Contact: 06 459 215 29 of info@schuldhulpmaatje-wf.nl.

Sportservice West-Friesland / Aangepast Sporten

Sportservice West-Friesland stelt zich ten doel meer mensen in de regio West-Friesland vaker te laten bewegen. Met alle vragen over sport kunt u terecht bij Sportservice West-Friesland. Bijvoorbeeld met vragen over sportbeoefening, sportverenigingen, accommodaties, (school)sportactiviteiten, ontwikkeling in de sport of cursussen met betrekking tot de sport.

Een apart onderdeel daarbinnen betreft het sporten voor mensen met een beperking; Aangepast Sporten. Voor informatie, advies en ondersteuning kunt u daar terecht.

Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken

De stichting verleent hulp aan mensen die op enig moment hun leefsituatie als crisis ervaren. Die hulp is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar beschikbaar. Deze hulp kan praktisch en psychosociaal van aard zijn, ongeacht de levensovertuiging van de hulpvrager. De stichting maakt hierbij geen misbruik van de kwetsbaarheid van cliënten door te evangeliseren.

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland begeleidt en bemiddelt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Regulier waar het kan en beschut waar het moet. Inwoners die echt niet aan het werk kunnen, kunnen (tijdelijk) een uitkering krijgen.

Ben je tussen 16 en 27 jaar en zit je momenteel zonder werk of opleiding thuis? Dan kun je in Westfriesland terecht bij het
Jongerenloket. Het Jongerenloket vind je in de binnenstad van Hoorn op Grote Noord 20. Het is geopend van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur. Meer informatie op werksaamwf.nl.

Wijksteunpunt De Lindehof

Wijksteunpunt De Lindehof biedt activiteiten en diensten voor ouderen. Het wijksteunpunt is bezig met de ontwikkeling van haar activiteiten naar andere doelgroepen, zo is het taalcafé/taalmaatjesproject gestart om inwoners met een taalachterstand te ondersteunen.

Wijksteunpunt De Schakel

Wijksteunpunt De Schakel is een gezellige ontmoetingsplek voor alle inwoners van de gemeente Opmeer. Jong en oud zijn welkom voor ontmoeting, ondersteuning of activiteiten. In het wijksteunpunt worden activiteiten georganiseerd, kunnen verenigingen ruimten huren en zijn er verschillende faciliteiten.

WIJkteam OpMEER

WIJkteam OpMEER bestaat uit een team professionals waarbij u met al uw vragen met betrekking tot 'zorg' terecht kunt. Vraag hen om met u mee te denken. Informatie over het Wijkteam Opmeer is terug te vinden op wijkteamopmeer.nl.

Inloopspreekuur

Elke dinsdag- en donderdagochtend van 11.00 - 12.00 uur kunt u terecht op het inloopspreekuur van het Wijkteam met korte vragen over gezondheid, eenzaamheid, pesten, scheiden, invullen van formulieren, schulden, opvoeden....enz. Dus, heeft u een algemene of specifieke hulpvraag? Kom langs op het inloopspreekuur. Klik hier voor meer u informatie over de bereikbaarheid van het Wijkteam en het inloopspreekuur.