Image
Image
Image
Image

Opbouwwerk

Doel Opbouwwerk in de gemeente Opmeer

De gemeentelijk opbouwwerkers houden zich bezig met signalering, stimulering, ondersteuning en ontwikkeling. Dit is primair gericht op de lokale vrijwilligersorganisaties die in gemeente Opmeer actief zijn. Op individueel niveau verzorgt het opbouwwerk  de functie van doorverwijzer/verbinder.

Door het opbouwwerk wordt het lokale netwerk versterkt en is er ondersteuning voor vrijwilligersorganisaties wanneer dat wordt gevraagd en wordt daarbij vooral gewerkt vanuit de eigen kracht van de samenleving in Opmeer. Pas in een later stadium komen professionele ondersteuningsorganisaties in beeld.

De effecten van de werkzaamheden zijn bedoeld om de vrijwilligersorganisaties:

  • te ondersteunen in hun ontwikkeling om een gezonde organisatie te worden/ te blijven, zodanig dat zij aansluiting weten te houden met de wensen van de inwoners;
  • te stimuleren met elkaar samen te werken en de eigen kracht te benutten;
  • te stimuleren een rol te spelen in het sociaal domein.

De effecten van de werkzaamheden zijn bedoeld om de inwoner:

  • te stimuleren en/of te ondersteunen in het voldoende participeren aan de Opmeerse samenleving;
  • een zo gezond mogelijk leven te laten leiden;
  • zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen;
  • zijn/haar weerbaarheid en eigen kracht te versterken;
  • zijn/haar ontwikkeling van het eigen talent te stimuleren;
  • zijn/haar actief burgerschap te stimuleren.

Hierbij zijn alle inwoners in beeld en is er extra aandacht voor specifieke doelgroepen.