Image
Image
Image
Image

Organisatie

Voorgeschiedenis

Opmeer Actief is in 2009 gestart met twee werkgroepen: 1. Aartswoud en 2. De Weere. In 2011 werd daaraan een derde werkgroep toegevoegd: Hoogwoud/Opmeer/Spanbroek. In de periode 2009-2015 stonden deze werkgroepen onder leiding van een coördinator van Sportservice West-Friesland.

Per 1 januari 2016 is een nieuwe coördinator aangesteld: opbouwwerker Wiebo Beenen. Eén van de taken is om de organisatie van Opmeer Actief verder uit te bouwen. De huidige werkgroepen blijven bestaan en hun huidige activiteiten uitvoeren. Er zullen echter nieuwe onderdelen toegevoegd gaan worden, zoals die op deze website zijn terug te vinden.

Doel Opmeer Actief

Opmeer Actief houdt zich bezig met signalering, stimulering, ondersteuning en ontwikkeling. Dit is primair gericht op de lokale vrijwilligersorganisaties die in gemeente Opmeer actief zijn. Op individueel niveau verzorgt Opmeer Actief de functie van doorverwijzen/verbinden.

Door Opmeer Actief wordt het lokale netwerk versterkt en is er ondersteuning voor vrijwilligersorganisaties wanneer dat wordt gevraagd en wordt daarbij vooral gewerkt vanuit de eigen kracht van de samenleving in Opmeer. Pas in een later stadium komen gemeente Opmeer en/of professionele ondersteuningsorganisaties in beeld.

De effecten van de activiteiten van Opmeer Actief zijn bedoeld om de vrijwilligersorganisaties:

  • te ondersteunen in hun ontwikkeling om een gezonde organisatie te worden/ te blijven, zodanig dat zij aansluiting weten te houden met de wensen van de inwoners;
  • te stimuleren met elkaar samen te werken en de eigen kracht te benutten;
  • te stimuleren een rol te spelen in het sociaal domein.

De effecten van de activiteiten van Opmeer Actief zijn bedoeld om de inwoner:

  • te stimuleren en/of te ondersteunen in het voldoende participeren aan de Opmeerse samenleving;
  • een zo gezond mogelijk leven te laten leiden;
  • zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen;
  • zijn/haar weerbaarheid en eigen kracht te versterken;
  • zijn/haar ontwikkeling van het eigen talent te stimuleren;
  • zijn/haar actief burgerschap te stimuleren.

Hierbij zijn alle inwoners in beeld en is er extra aandacht voor specifieke doelgroepen.