Image
Image
Image
Image

Privacy Policy

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Opmeer Actief.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Ook de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Opmeer Actief heeft het recht N.A.W. gegevens van deelnemers te gebruiken voor commerciële doeleinden in kader van de activiteit(en)/ evenementen waaraan de deelnemers hebben deelgenomen/ gaan deelnemen. Indien dit niet gewenst is, dient dit bij aanmelding voor de activiteit/ het evenement schriftelijk te worden doorgegeven.

Opmeer Actief heeft het recht foto’s, film- en videomateriaal van de activiteit/ het evenement en haar deelnemers openbaar te (laten) maken en te veelvoudigen.

De N.A.W. gegevens van deelnemers aan de enquetes worden enkel door Opmeer Actief gebruikt ten behoeve van desbetreffende enquete's en het doel waarvoor deze ingezet worden. Hiervoor worden ook geen derden ingeschakeld.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Opmeer Actief dan kunt u een bericht sturen via het contactformulier bij 'contact us' (zie bovenzijde van de website). Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.