Image
Image
Image
Image

Vrijwilligers

De opbouwwerkers ondersteunen vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers:

  • Inwoners kunnen zich als vrijwilliger aanmelden voor projectmatige klussen van lokale organisaties via de bagagebank of reageren op concrete vacatures van lokale organisaties op deze website;
  • Op basis van een concrete vraag/ behoefte organiseert Opmeer Actief inspiratiesessies, themabijeenkomsten, trainingen en opleidingen (deskundigheidsbevordering);
  • Vrijwilligersorganisaties kunnen bij de opbouwwerkers terecht als zij een ondersteuningsvraag hebben. Op basis van uw behoefte brengen wij u in contact met de juiste ondersteuner. Zie het hoofdstuk 'ondersteuning'.